O firmie

Firmy RODAM i INOWAP są producentami wapna nawozowego i mieszanek kruszyw o najwyższej jakości. Działając od lat 90-tych silnie ugruntowały się na rynku. Obie firmy uzupełniają się wzajemnie co daje synergiczny efekt w postaci lepszego wykorzystania sprzętu a co za tym idzie do ciągłej poprawy jakości produkowanych nawozów i mieszanek kruszyw.

W chwili obecnej działalność firm polega na prowadzeniu produkcji:

Nawozów wapniowych o odmianach:
– 05 (min. 47% CaO – forma węglanowa)
– 09 (min. 20% CaO – forma węglanowa)

Środka poprawiającego właściwości gleby:
– INOVIT – 35 CaO (min. 40% CaO – forma wodorotlenkowo-węglanowa)

Mieszanek kruszyw wapiennych o granulacji:
– 0/4
– 4/31,5
– 0/31,5

W zakresie naszej działalności znajdują się również usługi związane z wyburzaniem oraz szeroko pojętym recyklingiem gruzu. W skład usług wchodzą:

– opracowanie projektów budowlanych rozbiórki obiektów,
– objęcie funkcji kierownika rozbiórki przez osobę posiadającą uprawniania budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
– wyburzenia obiektów budowlanych typu zabudowy mieszkalne, gospodarcze itp.,
– skuwanie podłoża typu place, parkingi itp.,
– kruszenie gruzu u klienta – przerób gruzu betonowego, ceglanego oraz betonowo-ceglanego (mieszanego) na kruszywo,
– transport odpadów występujących podczas rozbiórek,
– nieodpłatne przyjmowanie gruzu na teren naszej firmy.

Więcej na stronie www.wyburzenia-kruszywo.pl

Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności znajdują się w poniższym załączniku:

Polityka prywatności.pdf