Oferta

Nawozy wapniowe

Odmiana (symbol)Składnik podstawowyZawartość CaO
w % (min.)
Inne wymagania
05węglan wapnia47odsiew 2 mm – max 10 %
przesiew 0,5 mm – min 50 %
zawartość ołowiu, mg/kg max 200
zawartość kadmu, mg/kg max 8
09węglan wapnia20zawartość wody – max 50 %
zawartość chlorków – max 3 %
zawartość ołowiu, mg/kg max 200
zawartość kadmu mg/kg max 8

Środek poprawiający właściwości gleby

NazwaFormaZawartość CaO
w % (min.)
Inne wymagania
INOVIT – 35 CaOwodorotlenkowo-węglanowa40zawartość wody – max 30 %
zawartość chlorków – max 3,5 %
zawartość kadmu, mg/kg max 50
zawartość ołowiu, mg/kg max 140
zawartość rtęci, mg/kg max 2
zawartość arsenu, mg/kg do 50

Stawki VAT:
a) nawozy wapniowe – 8%
b) środek poprawiąjący właściwości gleby – 23 %

 

Mieszanka kruszyw wapiennych

/norma PN-EN 13242+A1:2010/
mieszanka kruszyw o granulacji 0/4
mieszanka kruszyw o granulacji 0/31,5
mieszanka kruszyw o granulacji 4/31,5

Usługi

Zapraszamy na stronę www.wyburzenia-kruszywo.pl