Oferta

Nawozy wapniowe

Odmiana (symbol)Składnik podstawowyZawartość CaO
w % (min.)
Inne wymagania
05węglan wapnia47odsiew 2 mm – max 10 %
przesiew 0,5 mm – min 50 %
zawartość ołowiu, mg/kg
max 200
zawartość kadmu, mg/kg
max 8
09węglan wapnia20zawartość wody – max 50 %
zawartość chlorków – max 3 %
zawartość ołowiu, mg/kg max 200
zawartość kadmu mg/kg max 8
07tlenek wapnia

+ węglan wapnia

47zawartość wody – max 20 %
zawartość chlorków – max 0,7 %
zawartość ołowiu, mg/kg max 200
zawartość kadmu mg/kg max 8

Środek poprawiający właściwości gleby

NazwaFormaZawartość CaO
w % (min.)
Inne wymagania
INOVIT – 25 CaOtlenkowo-węglanowa40zawartość wody – max 40 %
zawartość chlorków – max 3,5 %
INOVIT – 35 CaOtlenkowo-węglanowa40zawartość wody – max 30 %
zawartość chlorków – max 3,5 %

Uwagi:

1) Stawki VAT:
a) wapno i środek poprawiający właściwości gleby (odbiorca rolnik/ producent rolny) – stawka VAT – 8 %
b) wapno i środek poprawiąjący właściwości gleby (do dalszej sprzedaży) – stawka VAT – 23 %

2) Wymagane jest oświadczenie od rolnika/ producenta rolnego o posiadaniu gospodarstwa rolnego
wzory oświadczeń:
oświadczenie rolnicze – rolnik
oświadczenie rolnicze – producent rolny

 

Mieszanka kruszyw drogowych wapiennych

/norma PN-EN 13242+A1:2010/
mieszanka kruszyw o granulacji 0/4
mieszanka kruszyw o granulacji 0/31,5
mieszanka kruszyw o granulacji 4/31,5

Usługi

Zapraszamy na stronę www.wyburzenia-kruszywo.pl