Usługi

Usługi transportowe

Oferujemy transport materiałów sypkich.

Wapno nawozowe dostarczamy samochodami samowyładowczymi bezpośrednio na wskazane przez odbiorcę miejsce.

Dysponujemy własnym transportem od 1-25 ton:
– samochody samowyładowcze: 12 ton, 16 ton, 25 ton,
– skrzynia z hds: 1 tona – np. przewóz palet, big-bagów z gruzem, korzeni.

Wyburzenia

– opracowanie projektów budowlanych rozbiórki obiektów,
– objęcie funkcji kierownika rozbiórki przez osobę posiadającą uprawniania budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez oograniczeń,
– wyburzenie obiektów budowlanych typu zabudowy mieszkalne, gospodarcze itp.,
– skuwanie podłoża typu place, parkingi itp.,
– kruszenie gruzu – przerób gruzu betonowego, ceglanego oraz betonowo-ceglanego (mieszanego) na kruszywo,
– transport odpadów występujących podczas rozbiórek,
– nieodpłatne przyjmowanie gruzu na teren naszej firmy – posiadamy niezbędną zgodę środowiskową na przetwarzanie odpadów,
przygotujemy i sporządzimy karty przekazania odpadu zgodne z aktualnymi przepisami.

Usługi koparką

– kołową (21 ton),
– gąsienicową (21 ton).

Osprzęt do koparek:
– łyżka pełna,
– łyżka skarpowa,
– łyżka ażurowa,
– nożyce wyburzeniowe,
– młot hydrauliczny,
– chwytak wyburzeniowo-sortujący.

Kruszenie gruzu (już od małych ilości) – mobilna kruszarka szczękowa.

Usługi ładowarką.

Hydrauliczna łyżka przesiewająco-krusząca

zamontowana na ładowarce – odseparowywanie/ rozdrabnianie/ napowietrzanie/ przesiewanie materiału. Odstęp między nożami 15 mm (np. przesiewanie ziemi – odseparowanie gruzu, gałęzi od ziemi).

Więcej na stronie www.wyburzenia-kruszywo.pl

Transport

Wyburzenia

Nożyce wyburzeniowe

Młot hydrauliczny

Chwytak wyburzeniowo-sortujący

Łyżka ażurowa

Kruszenie gruzu

Hydrauliczna łyżka przesiewająco-krusząca