Załadunek wapna min. 20% CaO od poniedziałku do piątku!

Informujemy, iż załadunek wapna odm. 09 (min. 20% CaO) w soboty zostaje wstrzymany. Zapraszamy od poniedziałku do piątku!