Załadunek wapna min. 20% CaO z dopłatą do wywozu w soboty 07, 14.10.17r.

Dopłata do wywozu wapna odm. 09 (min. 20% CaO) w wysokości 8,00 zł netto do każdej tony w sobotę 07.10.17r. oraz 14.10.17r.