Załadunek wapna min. 20% CaO w soboty 23, 30.09.2017r.

Ze względu na  duże zainteresowanie wapnem nawozowym odmiany 09 (min. 20% CaO) uruchamiamy załadunek w kolejne soboty tj.: 23.09.17r. oraz 30.09.2017r.